Overige info


Inlog voor cliënten

CKN Bewindvoering maakt gebruik van het softwaresysteem Onview. 

Als u inzicht wilt hebben in uw gegevens, kunt u uw inloggegevens bij ons opvragen. Klik op het Onview logo om uw inloggegevens in te voeren en uw financiële situatie bekijken. 


Kosten bewind

CKN Bewindvoering hanteert als financiële vergoeding voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren de landelijk vastgestelde tarieven, welke jaarlijks worden geïndexeerd (LOVCK). De kosten zijn afhankelijk van het soort bewindvoering (met of zonder schulden) en de samenstelling van het huishouden (alleenstaand of meerpersoons). Het voor u geldende tarief zal worden besproken tijdens het kennismakingsgesprek. Indien u de kosten zelf niet kunt dragen wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor een vergoeding uit de bijzondere bijstand. De gemeente beslist of de bijzondere bijstand wordt toegekend.

Onder deze link vindt u de Tarieven 2023


AVG / Privacy verklaring

Onder deze link vindt u onze Privacyverklaring.


Klachten

Onder deze link kunt u lezen hoe te handelen bij Klachten.


Vacatures

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures bij CKN Bewindvoering


 

Links voor meer informatie