Klachten


Waar mensen samenwerken kunnen onenigheden ontstaan

Tijdens het kennismakingsgesprek overhandigen wij u een exemplaar van ons klachtenreglement, zodat u tijdens het bewind precies weet hoe te handelen in het geval u niet tevreden bent en/of een klacht wenst in te dienen. Onze klachtenprocedure geldt alleen voor klanten van CKN Bewindvoering. 

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over uw bewindvoerder of de handelswijze van CKN Bewindvoering. Als dit onverhoopt het geval is verzoeken wij u uw gevoel bij ons uit te spreken en hier niet mee rond te blijven lopen. U kunt gerust contact met ons opnemen zodat wij hierover met u in gesprek kunnen gaan. Wij nemen uw gevoel serieus en zullen de tijd nemen om met u te bespreken wat er aan de hand is en trachten hier gezamenlijk uit te komen. In de meeste situaties komen we samen tot een oplossing en zullen wij in staat zijn om uw ontevredenheid/klacht direct te verhelpen.

Mocht u na de gevoerde gesprekken nog niet tevreden zijn en alsnog een klacht willen indienen dan verwijzen wij u naar ons klachtenreglement. U kunt deze te allen tijde bij ons opvragen als u deze niet meer in uw bezit heeft.