AVG / Privacy verklaring

Privacyverklaring 
Voor een goede dienstverlening is het voor CKN Bewindvoering noodzakelijk om persoonsgegevens  te verwerken. Wij hechten grote waarde aan privacy en het beschermen van persoonsgegevens en deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. CKN Bewindvoering is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wijziging Privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De huidige  privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01‐07‐2019  

Persoonsgegevens die wij verwerken CKN Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via e‐mail of onze website. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder meer: uw toestemming, dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het  bewind en dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te  komen.

CKN Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden • Om een relatie met u te kunnen aangaan. Als u klant bij ons wilt worden hebben wij uw persoonsgegevens nodig. • Om onze dienstverlening voor u goed uit te kunnen voeren en de relatie met u te  onderhouden. Voor een goede uitoefening van al onze (verplichte) taken voor onze klanten binnen de door ons aangeboden diensten is de verwerking, vastlegging en het delen van uw  persoonsgegevens van belang.

CKN Bewindvoering verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de eerder genoemde doeleinden te kunnen bereiken. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor die doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  CKN Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar na beëindiging van de onderbewindstelling.

Mocht er na het openen van een dossier geen overeenkomst tot stand komen en wij niet tot uw bewindvoerder benoemd worden, dan wordt het dossier gesloten en verwijderen wij uw dossier na één jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden  CKN Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het bewind of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CKN Bewindvoering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.        

Website  Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die u zelf via ons contactformulier op de website invult of per e‐mail aan ons toestuurt. De persoonlijke gegevens die u hier verstrekt gebruiken wij om uw vraag of opmerking te kunnen behandelen, en eventueel contact met u op te nemen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk.

Cookies  De website van CKN Bewindvoering maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij  gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast  kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  CKN Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij met:  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.  • SSL. Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan het hangslotje in de adresbalk. Onze website en de systemen waar wij mee werken maken allemaal gebruik van een beveiligde verbinding middels een SSL‐certificaat, om te kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens niet per ongeluk in verkeerde handen vallen.  • Overige methoden.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Gegevens inzien, wijzigen, verwijderen  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en als er incorrecte informatie staat vermeld deze te laten wijzigen. Vragen over ons privacybeleid of een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: info@ckn‐bewindvoering.nl of per post aan:  CKN Bewindvoering, Postbus 8045, 3009 AA Rotterdam.Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

CKN Bewindvoering streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat CKN Bewindvoering niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

Aan de inhoud van de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CKN Bewindvoering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, evenmin voor het goed functioneren van de website. 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. CKN Bewindvoering heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. CKN Bewindvoering aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Niets van de publicaties en uitingen op deze website mogen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat CKN Bewindvoering hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.