Tarieven 2023

CKN Bewindvoering hanteert als financiële vergoeding voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren de landelijk vastgestelde tarieven, welke jaarlijks worden geïndexeerd (LOVCK). De kosten zijn afhankelijk van het soort bewindvoering (met of zonder schulden) en de samenstelling van het huishouden (alleenstaand of meerpersoons). Het voor u geldende tarief zal worden besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Indien u de kosten zelf niet kunt dragen wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor een vergoeding uit de bijzondere bijstand. De gemeente beslist of de bijzondere bijstand wordt toegekend.


Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Maandtarieven Beschermingsbewind zonder schulden Alleenstaande          


125,54

Twee‐persoonshuishouden*


150,54
Bewindvoering met schuldenAlleenstaande 


162,44

Twee‐persoonshuishouden, één persoon problematische schulden


172,73

Twee‐persoonshuishouden, beiden problematische schulden


194,81
Eénmalige tarieven Tarief aanvangswerkzaamheden Alleenstaande


709,06

Samenwonend


850,63
Beëindigingstarief Alleenstaande


266,20

Samenwonend


319,44
Afwijkende tarievenVerhuizing/verkoop/ontruiming woning


442,86

Jaartarief Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)


664,29

Uurtarief (extra uren, alleen na toestemming Rechtbank)


87,36


* Van een 2‐persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen. 

Indien het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.

De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand  van de maand waarin de bewindvoerder is benoemd.