Bewindvoering


Voor wie?

Mensen die zelf (tijdelijk) niet in staat zijn om de financiële administratie naar behoren te regelen kunnen bewindvoering aanvragen. Indien de persoon zelf het bewind niet kan aanvragen kunnen betrokkenen (familie, maatschappelijke instanties) de aanvraag doen. 


Beschermingsbewind

Wanneer iemand door een geestelijke en/of lichamelijke beperking zelf (tijdelijk) niet in staat is om zelf zijn financiën te beheren kan er beschermingsbewind aangevraagd worden bij de rechtbank. 

Dit kan betrekking hebben op mensen met een beperking, een verslaving of talloze andere redenen. Vaak is er geen mogelijkheid om de financiële huishouding over te dragen aan iemand binnen de familie en het sociale netwerk of is dit niet gewenst. 

De kantonrechter beoordeelt en bepaalt of de maatregel beschermingsbewind ingesteld wordt. Natuurlijk biedt CKN Bewindvoering de benodigde hulp met het aanvragen van het beschermingsbewind bij de rechtbank. 

CKN Bewindvoering zal na de uitspraak bewind de gehele financiële administratie overnemen en hierover ook jaarlijks verantwoording afleggen tegenover u en de rechtbank.


Schuldenbewind

Het kan voorkomen dat er door wat voor oorzaak dan ook schulden zijn ontstaan en dat u hier zelf niet meer uitkomt. De papieren stapelen op, u durft de post niet meer open te maken en de deurwaarders kondigen beslagen aan. 

CKN Bewindvoering kan u hierbij helpen. Wij verzorgen samen met u de aanvraag schuldenbewind bij de rechtbank. Na de uitspraak nemen wij alle financiën over en inventariseren wij uw schulden. Vervolgens bespreken wij samen met u de te nemen vervolgstappen om uw situatie te verbeteren.

Indien van toepassing leiden wij u toe naar een schuldhulpverleningstraject (MSNP/WSNP traject) en staan wij u het gehele traject bij, zodat de kans van slagen van het traject het grootst is.

 

Wat doen wij voor u als bewindvoerder?

Als bewindvoerder behartigen wij al uw vermogensrechtelijke belangen, waarbij de volgende zaken onder andere geregeld worden:

 • Aanschrijven alle betrokken instanties (inkomsten / vaste lasten / schuldeisers) zodat alle correspondentie via CKN Bewindvoering gaat verlopen en afgehandeld kan worden
 • Opstellen budgetplan
 • De betalingen van de vaste lasten volgens budgetplan
 • Onderhouden van contact met betrokken instanties
 • Advies bij aanvraag uitkering(en)
 • Toeslagen aanvragen/wijzigen
 • Bijzondere Bijstand voor kosten bewindvoering aanvragen
 • Belastingaangifte (Box 1)
 • Kwijtscheldingen lokale belastingen
 • Verzekeringen afsluiten
 • Jaarlijks Rekening en Verantwoording aan de rechtbank en u


Als er schulden zijn

Bij voldoende financiële ruimte proberen wij betalingsregelingen te treffen met uw schuldeisers. Dit zal niet altijd mogelijk zijn met alle schuldeisers. Zolang het schuldhulpverleningstraject nog niet van start is kunnen schuldeisers stappen ondernemen  en beslagen kunnen niet altijd voorkomen worden.

Mocht er beslag worden gelegd op uw inkomen, houden wij voor u in de gaten of de beslagvrije voet correct wordt gehanteerd. Indien deze niet correct wordt toegepast dienen wij een verzoek in tot herberekening van de beslagvrije voet.

Schuldhulpverlening

Na stabilisatie van de financiën, bij schuldenbewind, wordt samen met u bekeken wat de beste oplossing is en indien van toepassing zullen wij uw dossier voorbereiden om u aan te melden voor schuldhulpverlening in uw gemeente (bijvoorbeeld de Kredietbank Rotterdam).