Tarieven 2019

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Maandtarieven Beschermingsbewind zonder schulden 


 

Alleenstaande          


114,14

Twee‐persoonshuishouden*


136,93
Bewindvoering met schuldenAlleenstaande 


147,62

Twee‐persoonshuishouden, één persoon problematische schulden


157,09

Twee‐persoonshuishouden, beiden problematische schulden


177,16


 


Eénmalige tarieven Tarief aanvangswerkzaamheden Alleenstaande


644,93

Samenwonend


773,19
Beëindigingstarief Alleenstaande


242,00

Samenwonend


290,40
Afwijkende tarievenVerhuizing/verkoop/ontruiming woning


402,93

Jaartarief Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)


603,79

Uurtarief (extra uren, alleen na toestemming Rechtbank)


80,47
* Van een 2‐persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen. 

Indien het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.